Menu

Calendar

Momentan nu sunt reprezentații programate.

Actorii Teatrului de Nord Satu Mare

Momentan nu avem informații despre actorii acestui teatru.

Despre teatru

Teatrul de Nord Satu Mare funcţionează din anul 1968 cu două secţii artistice (secţia română şi secţia maghiară) care cuprind personalul artistic şi tehnic de scenă, un sector de producţie format din ateliere (croitorie femei, croitorie bărbaţi, lăcătuşerie, tâmplărie, pictură, tapiţerie), un serviciu administrativ şi unul economic.

Monument cu caracter de unicitate din patrimoniul istoric şi cultural al municipiului Satu Mare, clădirea Teatrului de Nord a fost construită între 1889 şi 1892 în stil neoclasic şi este deopotrivă un simbol arhi-tectural, cât şi unul al multiculturalităţii acestor meleaguri.

Manifestările culturale adiacente spectacolelor de teatru se bucură de prezenţa dramaturgilor, criticilor teatrali, invitaţi de peste hotare şi a unor actori de excepţie. “Săptămâna teatrală sătmăreană”, “Arta actorului contemporan în dialog direct cu publicul” sau “Gala spectacolelor de teatru pentru tineret”, începând cu 1992, cele 7 ediţii ale inovatorului Festival Internaţional “Teatru Imagine”, Săptămâna Festivalului Internaţional de Teatru „ATELIER” (în colaborare cu Teatrul Municipal Baia Mare, 9-18 iunie 2006), din 2007, Festivalul Multicultural Internaţional „FĂRĂ BARIERE” și, începând cu 2017, Festivalul Internațional Multicultural de Teatru – TRANZIT FESzT, au făcut ca teatrul sătmărean să intre în circuitul artistic naţional şi internaţional. Toate aceste manifestări s-au bucurat de participări artistice dintre cele mai marcante, de un aflux de public deosebit şi simpatie din partea acestuia.

Cei 50 de ani de teatru ai secţiei române sunt semnul maturităţii în fapt şi în concept, personalităţile pentru care scena Teatrului de Nord a fost martora talentului şi dăruirii au adus sătmărenilor un loc stabil şi onorant în perimetrul artei teatrale româneşti. Repertoriul teatrului este unul echilibrat, reuşind să acopere toate categoriile de public, pe afişul stagiunii găsindu-se mereu titluri care se adresează în mod concret adolescenţilor – o parte semnificativă a publicului constant. Numărul în creştere al vizitatorilor teatrului ne recomandă ca pe o instituţie de succes, acceptată şi apreciată de spectatorii de toate vârstele.

Istoric Teatrul de Nord Satu Mare

În anii 1919-1922 se înregistrau la Satu Mare „asociaţiuni culturale” care coexistau paralel, cu acelaşi scop: promovarea actului de cultură. Fie că se numeau „Cercul cultural”, „Casina Română”, „Ateneu Popular”, „Cultura poporului”, ele răspundeau aceleiaşi necesităţi ale unei vieţi spirituale elevate în judeţ, dar nu s-au impus şi n-au rezistat prin vreme. În doi-trei ani ele au fost încorporate sub denumirea „Casa Culturală”.

Necesitatea înfiinţării unui teatru popular în limba română, în oraşul Satu Mare, s-a manifestat imediat după încetarea celui de-al doilea război mondial. În 1945, un grup de tineri sătmăreni entuziaşti „lucrători, studenţi şi intelectuali” au pus bazele unei trupe de amatori, numită Zorile. Aceşti diletanţi „au reuşit să entuziasmeze, să încălzească sufletele dornice de satisfacţii estetice, spirituale”.

Primele spectacole, au fost organizate sub auspiciile sindicatelor şi ale autorităţilor locale, bucurându-se de răsunătoare succese. „Ziarul Szabad elet (Viaţa liberă) din 16 ianuarie 1947 reflectă în Oglinda sa succesul repurtat de spectacolul de revistă Fu-Fu-Melody (povestea fumatului) reprezentată în sala Teatrului popular, sub patronajul Sindicatului C.F.R. Satu Mare”.

În luna octombrie 1946, un mare număr de cetăţeni români (de toate profesiile) din oraşul Satu Mare, „din proprie iniţiativă”, în şedinţă publică, au constituit „Asociaţia română pentru cultură şi artă Satu Mare”. Aceasta avea drept scop să dezvolte şi să răspândească cultura şi arta în ţinuturile maramureşene şi să militeze pentru înfiinţarea unui teatru românesc la Satu Mare.

Asociaţia a realizat un repertoriu comun de spectacole cu Teatrul de Vest Oradea, cu aprobarea Direcţiei Generale a Teatrelor din Bucureşti (N. D. Cocea şi Al. Kiriţescu), „…aflat atunci sub conducerea lui Ştefan Iordănescu şi Tanţi Roney, colectivul de actori fiind adus în plenul său la Satu Mare, după fiecare premieră pe care o juca la Oradea sub afişul: „Teatrul de Vest Oradea-Satu-Mare”. Primul spectacol inaugural a avut loc în ziua de 8 decembrie 1946; succesul a fost deplin”.

Această colaborare a durat până în 16 mai 1947, dată la care, pentru a grăbi înfiinţarea teatrului românesc permanent la Satu Mare, „asociaţia noastră, în adunarea generală şi-a schimbat vechea denumire”, cu alta nouă: „Asociaţia pentru cultură teatru şi artă Constantin Nottara Satu-Mare”.

S-au deschis liste de subscripţie pentru strângerea fondurilor necesare la înfiinţarea „Teatrului românesc”, care va activa în Ardealul de Nord (judeţul Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa, Someş), prin semnătura prefectului Judeţului Satu Mare, Dr. Mihai Şuta.

Au urmărit în acest sens trei obiective principale: „…asigurarea fondurilor necesare pentru salariile actorilor şi pentru buna funcţionare a teatrului, ştiut fiind că porneam de la zero şi nu eram încadraţi în bugetul statului; recrutarea de actori din Bucureşti şi angajarea lor pentru Satu-Mare; aducerea şi instalarea actorilor la Satu-Mare (fiind vorba de 15-20 actori cu familiile lor)”.

Toate cele trei obiective, deşi destul de dificile, au fost realizate.

Pe baza autorizaţiei de funcţionare emisă de Direcţia Generală a Teatrelor, la data de 6 decembrie 1947, Teatrul românesc Constantin Nottara a deschis stagiunea cu piesa ”Păianjenul” de A. D. Herz, în prezenţa directorului general al teatrelor, Alexandru Kiriţescu.

Teatrul românesc a funcţionat sub patronajul Asociaţiei Culturale „Constantin Nottara” şi a fost subvenţionat de către Prefectura judeţului Satu Mare până în luna iunie 1948, dată la care a fost scos de sub patronajul acestei asociaţii culturale. A mai funcţionat o perioadă sub patronajul Sindicatului C.F.R.